Belangrijke maanden voor de club

Belangrijke maanden voor de club Belangrijke maanden voor de club
Vooreerst wil het clubbestuur jullie en jullie familie van harte prettige eindejaarsfeesten toewensen.
 
Drie jaar geleden is het huidig bestuur gestart met de “operatie redding” door een nieuwe wind te laten waaien doorheen de club. Of dit de juiste wind is geweest zal in de komende zes maanden blijken. De weg naar onze eindbestemming is nog lang en zal door elk van jullie terecht door een “eigen” bril bekeken worden. Het werk naar verdere professionalisering is nog lang niet af, daar er zich steeds nieuwe uitdagingen blijven aanbieden waarop het bestuur, in het belang van onze club, steeds wenst in te gaan na degelijk onderzoek.
 
Volgende punten dienen o.a. op vraag van de KBVB (deadlines) en voor de verdere toekomst van onze club voorzien te worden van een oplossing in de periode van januari tot en met maart 2015. Bij de komende supportersvergadering van 22 januari 2015 zal gepoogd worden reeds aan afdoend antwoord klaar te hebben.
 
Aandachtspunt van de licentiecommissie: 
 • Voorziening van de noodzakelijke infrastructuur (voor 15/2/2015)
  • Hetzij het Pierre Cornelisstadion mits verlenging bestaand huurcontract doch zonder boetes en aanpassing van de tribunes aan de nieuwe licentienormen van de KBVB. (lees: huren van een conform stadion)
  • Hetzij tijdelijk in een andere accommodatie ttz tot er uitsluitsel is over de realisatie van de plannen voor een nieuw stadion
   • Nieuw stadion in Aalst zelf met de nodige visibilteit en conform de voorwaarden van Binnenlandse Zaken (voorkeur)
   • Nieuw stadion in één van de randgemeenten van Aalst met de nodige visibiliteit en conform de voorwaarden van Binnenlandse Zaken

Werkpunten van de Raad van Bestuur:

 • Verbetering van de financiële situatie door toetreding van nieuwe leden tot de AV alsmede bijkomende (Belgische) investeerders, teneinde de ambitie van de club op lange termijn duurzaam te verzekeren. (voor 25/1/2015)
 • Overname van de damesvoetbalploeg “Dames Eendracht Aalst” en de fusie met de damesvoetbalploeg Divas Eendracht Aalst (rond 25/1/2015) tot één damesvoetbalploeg die zal spelen onder het stamnummer 90 conform de nieuwe wetten van de KBVB.
 • Actieve rol in de hervorming van de eerste en tweede klasse waardoor we alles in het werk moeten stellen om de A-licentie (lees: eerste klasse) te bekomen teneinde de trein niet te missen inzake de nieuwe format binnen de eerste en tweede klasse. (voor 15/2/2015) …
 • Verder opstellen van een organigram binnen onze club met full-time medewerkers. Tevens zal onze spelersgroep geleidelijk aangepast worden met full- (en part)time spelers conform de eisen van de KBVB inzake A/B-licentie.
Omdat we voor enkele van bovenstaande punten de positie nog niet kennen van enkele partners enerzijds en anderzijds omdat de termijn (18/12/2014) tot indiening van de checklist te vroeg kwam om hierop een afdoend antwoord te geven, en dus verstreken is, is een transferverbod onvermijdelijk. Het geven van een passende oplossing en het laten opheffen van dit transferverbod met aansluitend de indiening van de A of B-licentie is gepland rond 15/2/2015.

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje