Dossier Pierre Cornelisstadion: stand van zaken

Dossier Pierre Cornelisstadion: stand van zaken Dossier Pierre Cornelisstadion: stand van zaken

De situatie van het Pierre Cornelisstadion is momenteel zowel inzake veiligheid als inzake conformiteit aan een aantal andere voorwaarden onderwerp van bespreking tussen de stad Aalst en S.C. Eendracht Aalst. Het
schepencollege heeft onder andere tot een studie voor een eventuele nieuwe locatie beslist, maar er zijn ook andere opties voor de toekomst.

Begin deze week werd de staantribune opnieuw door de bevoegde diensten getest op
haar stabiliteit en veiligheid. De huidige staat van de tribune werd veilig en stabiel bevonden. Stadsbestuur en club kregen de toestemming om de staantribune ook gedurende het seizoen 2012-2013 in gebruik te nemen. Nieuwe en
bijkomende tests zijn daarna nodig, maar nu al staat vast dat deze tribune wellicht geen lang leven meer beschoren kan zijn, omwille van veiligheidsredenen.

Ook de voorbije jaren al werden tests en controles uitgevoerd, en
werd er op gewezen dat zich in de toekomst een probleem zou kunnen stellen. Het dossier is de voorbije weken in een stroomversnelling geraakt, waarbij Eendracht Aalst verschillende gesprekken heeft gevoerd met leden van het
schepencollege, om de dringende aard van het probleem te benadrukken, en om samen mogelijke oplossingen te bespreken, die eventueel al noodzakelijk kunnen zijn na het seizoen 2012-2013.

Het Aalsterse schepencollege heeft nu
beslist onder andere een studie te laten uitvoeren naar een eventueel mogelijke locatie voor een nieuw voetbalstadion, maar er zijn ook andere opties, zowel definitieve als tijdelijke, ter overbrugging van de tijd voor de eventuele
bouw van een nieuw stadion. Ook die opties worden nu onderzocht:

  • De huidige staantribune kan vervangen worden door een mobiele staantribune, die gehuurd wordt. Zo’n mobiele staantribune biedt minstens even veel
    mogelijkheden en comfort als een vaste tribune. Er zijn enkele clubs in binnen- en buitenland die op die manier werken.
  • Een volledig nieuw gebouwde tribune kan de huidige staantribune vervangen, al dan niet gecombineerd met
    extra kantoorruimte, extra zitplaatsen,..

Hoe dan ook zullen er tegelijk een aantal andere ingrepen dienen te gebeuren, om tegemoet te komen aan de nieuwe en in de nabije toekomst nog te verwachten bijkomende
voorwaarden die opgelegd worden door zowel de Belgische voetbalbond als door het ministerie van Binnenlandse Zaken, onder andere wat de breedte van het terrein betreft. In dat verband hebben club en stadsbestuur ook een akkoord
bereikt om de stadionverlichting gevoelig te versterken.

Inzake dit stadiondossier heeft S.C. Eendracht Aalst alle vertrouwen in een goede samenwerking met de stad Aalst, en in de vaste wil om tijdig de best mogelijke
oplossing te vinden en te realiseren.

ONZE PARTNERS

  • Plastiek Hofstade
  • X3
  • Thoen
  • Arijs Begrafenissen
Toegevoegd aan winkelmandje