Eendracht Aalst behaalt licentie!

Eendracht Aalst behaalt licentie! Eendracht Aalst behaalt licentie!

De licentiecommissie van de KBVB heeft SC Eendracht Aalst een licentie voor tweede klasse toegekend voor het seizoen 2012-2013. In een eerste reactie toont Eendracht Aalst-voorzitter Frank De Roose zich
verheugd: “De zware inspanningen van de voorbije maanden hebben hun vruchten afgeworpen. Het behalen van de licentie was uiteraard de belangrijkste ambitie op korte termijn, maar ook een aantal andere doelstellingen die het nieuwe
clubbestuur gesteld had, zijn ondertussen behaald. Nu blikken we enkel nog vooruit. Onze plannen om de club de eerstvolgende jaren uit te bouwen tot een stabiele, professioneel georganiseerde tweedeklasser zijn klaar en kunnen nu
verder uitgevoerd worden.”

Bij het aantreden van de nieuwe bestuursploeg, midden december 2011, leefde in en om de club de vrees dat de kans op het behalen van de licentie niet groot was. “We hebben toen geen cadeau
gekregen”, aldus huidig voorzitter De Roose. “Zowel financieel als organisatorisch was deze club er niet bepaald goed aan toe.”

Het nieuwe bestuur diende de voorbije vier maanden samen met een kleine en vernieuwde ploeg
medewerkers grote inspanningen te leveren om één en ander snel recht te trekken. “De doelstellingen die we vanaf de eerste dag vooropgesteld hadden, hebben we ondertussen behaald.”
“De checklist voor het licentiedossier werd
aan de hand van het herstelplan uitgevoerd, het A-elftal wist zich sportief te redden, de club werd intern gereorganiseerd, de jeugdwerking verkreeg opnieuw het nationale A-label er werd een begin gemaakt met het aantrekken van
nieuwe spelers voor de volgende seizoenen.”

Eén en ander was niet mogelijk zonder extra financiële inspanningen van een aantal sponsors enerzijds en interne besparingen anderzijds, zo stelt het clubbestuur, dat ook
uitdrukkelijk de goede verstandhouding en samenwerking met het stadsbestuur wenst te benadrukken.

Nu de licentie is toegekend, kunnen de verdere plannen stap voor stap worden uitgevoerd. “Onze doelstellingen voor
volgend seizoen zijn allemaal opgesteld in functie van het uitbouwen van Eendracht Aalst tot een gezonde, stabiele club met een professionele werking”, aldus voorzitter De Roose.
“Eerst en vooral werken we uiteraard aan de
uitbouw van de A-kern voor de volgende seizoenen. Er vertrekken heel wat spelers, en er zijn al een aantal belangrijke inkomende transfers gerealiseerd, maar het werk is nog niet af.”

Als voorbereiding op het nieuwe seizoen
voorziet Eendracht Aalst een goed gevuld oefenprogramma, ook met wedstrijden tegen eersteklassers en buitenlandse teams.

“Maar er is meer nodig dan enkel een sportieve uitbouw”, zegt de clubvoorzitter.
“De commerciële
samenwerking met bestaande sponsors wordt versterkt en er komen nieuwe sponsors bij.”
“Ook de infrastructuur van het stadion moet en zal aangepakt worden. De interne organisatie zal versterkt worden en er komt een volwaardig
communicatiebeleid.”

Vernieuwen om te verbeteren zal daarbij het motto zijn. “Er waait stilaan een nieuwe wind door deze club. Maar vernieuwen om te vernieuwen is niet voldoende. We vernieuwen om te verbeteren. Neem nu ons
clubrestaurant. Ook daar komt er vernieuwing, onder andere met een aparte VIP-ruimte voor onze sponsors. Een betere service voor zowel onze supporters als voor onze sponsors, daar gaat het om.”

De supporters van
Eendracht Aalst krijgen overigens officieel inspraak in de club, zoals het nieuwe bestuur dat al van bij zijn aantreden vooropstelde.
Frank De Roose: “Binnenkort vinden de verkiezingen voor een supportersafgevaardigde plaats.
Op die manier krijgen de supporters inspraak binnen onze club, via de Algemene Vergadering en via de supportersvergaderingen.”

Nu de licentie behaald is, is er dan ook geen tijd om op de lauweren te rusten. “We hebben
allemaal samen hard gewerkt om dit te bereiken, en ik wil iedereen daarvoor uit de grond van mijn hart bedanken”, aldus de voorzitter. “Laat ons nu eendrachtig aan de toekomst werken.”

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje