Geen akkoord met FCV Dender over Van Roystadion

Geen akkoord met FCV Dender over Van Roystadion Geen akkoord met FCV Dender over Van Roystadion

Na verschillende onderhandelingen te hebben gevoerd met het bestuur van FCV Dender dient S.C. Eendracht Aalst mee te delen dat een akkoord op minnelijke basis met eerstgenoemde niet meer mogelijk blijkt.  Dit voor het spelen van de thuiswedstrijden van zwart-wit in het Van Roystadion de komende seizoenen.

S.C. Eendracht Aalst zal nu via juridische weg deze verhuis trachten af te dwingen.  Dit zal gebeuren door de burgerrechtelijke overname van SK Terjoden-Welle waarvoor de beide vereffenaars, dhr. Jean-Paul Vaeyens en dhr. Guy Valckenier, reeds hun ondertekend akkoord hebben gegeven. Van een sportieve overname is helemaal geen sprake.  Het stamnummer van SK Terjoden-Welle werd trouwens eerder al verkocht aan Schaarbeek.

Het bestuur van S.C. Eendracht Aalst wenst beide heren nu reeds van harte te bedanken voor hun constructieve houding en goedkeuring.

Gezien het groot belang dat voetbalclub S.C. Eendracht Aalst ook hecht aan de mening van de ruime achterban, werd deze piste vorige week al voorgelegd aan de afgevaardigden van de supporters, nl. Johan Van Nieuwenhove en Bram De Wilde. Dit met de bijkomende vraag deze denkpiste voor te leggen aan de supportersverenigingen.  En met dankbaarheid kunnen wij vandaag meedelen dat ook de supporters als één geheel deze verdere ontwikkelingen ondersteunen.

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje