Hof van beroep maakt beslissing ongedaan

Hof van beroep maakt beslissing ongedaan Hof van beroep maakt beslissing ongedaan

Het Hof van Beroep te Gent heeft de beslissing van de kortgedingrechter te Dendermonde vandaag ongedaan gemaakt zodat Eendracht Aalst toch niet in tweede klasse kan starten.

Het Hof van Beroep vindt de zaak niet hoogdringend zodat de kortgedingrechter te Dendermonde volgens het Hof van Beroep niet bevoegd was om een uitspraak te doen. Nog volgens het Hof van Beroep had Eendracht Aalst reeds op 8 april, net na de beslissing van de licentiecommissie naar de gewone rechtbank kunnen stappen. Het Hof van Beroep gaat niet verder in op de inhoud van het recente vonnis van de kortgedingrechter.

De club betreurt deze beslissing. Mocht de club op 8 april naar de gewone rechtbank zijn gestapt, zou op dat ogenblik immers ongetwijfeld gesteld zijn dat enkel het BAS bevoegd was.

De club zal het arrest nader grondig analyseren alvorens verder standpunt in te nemen. Verdere stappen zijn in deze zaak mogelijk. De procedure ten gronde werd eveneens enkele weken geleden reeds ingeleid.

De club is uiteraard ten zeerste ontgoocheld over deze gang van zaken, niet alleen voor onze gedreven voetbalfamilie maar in het bijzonder naar haar trouwe supporters toe.

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje