Naar een structuur met een CEO en een CCO

De afgelopen dagen is er commotie ontstaan omtrent de wens van Sven Van Den Bogaert om zijn mandaat als lid van de VZW en de Raad Van bestuur neer te leggen. Sven, die vanaf het eerste uur en in zeer moeilijke
omstandigheden op de barricaden stond, meende dat de club na 13 maanden keihard werken op het juiste spoor zit en wenste deze verantwoordelijkheden niet meer op te nemen omdat hij meent dat het in het belang is van de club dat
anderen dit nu van hem overnemen. Bedoeling was en is immers om het draagvlak rond Eendracht Aalst maximaal uit te bouwen. In het licht van de AV op 30/01 had hij daar ook onze voorzitter van verwittigd. Sven blijft echter wel
operationeel aan boord waarbij het de bedoeling is om de commerciële werking verder uit te bouwen. Hij zal voortaan dan ook geen CEO meer zijn omdat dit nog moeilijk verenigbaar is met zijn professionele activiteiten.

De
functie van CEO werd tot op heden gedeeld door Sven Van Den Bogaert en Dirk Adriaenssens. Vanaf nu komt er dus één CEO met Dirk Adriaenssens en een commercieel directeur met Sven Van Den Bogaert. Dit moet nog bekrachtigd worden
op de Algemene Vergadering van 30 januari as. Dit alles is trouwens logisch te kaderen binnen de principes van goed en deugdelijk bestuur waarbij de operationele werking van de club gescheiden is van zijn bestuursorganen.

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje