Nog geen groen licht voor licentie

Nog geen groen licht voor licentie Nog geen groen licht voor licentie

VZW Sportclub Eendracht Aalst heeft de afgelopen maanden alles in het werk gesteld om te voldoen aan de steeds strenger wordende voorwaarden vereist voor het behalen van de licentie voor het seizoen 2015-2016.

Naast een bijzonder groot aantal vereisten op boekhoudkundig vlak, op het vlak van administratieve en sociaalrechtelijke verplichtingen alsook met betrekking tot het stadion, waaraan de club intussen heeft voldaan, behelst het behalen van de licentie ook financiële verplichtingen. In dit kader werd een overeenkomst gesloten met een externe partner teneinde ook op dit vlak alle verplichtingen te kunnen voldoen zodat de club met een gerust gemoed het licentiedossier kon verdedigen.

Niet zonder verbazing diende de Raad van Bestuur echter vast te stellen dat de voormelde externe partner – net voor het verstrijken van de termijnen die gelden in het licentiedossier – te kennen gaf de nochtans ondertekende, bindende engagementen niet te willen honoreren. De Raad van Bestuur beraadt zich thans over de te ondernemen stappen en onderzoekt welke andere oplossingen op korte termijn gevonden kunnen worden. Het ter elfder ure niet respecteren van de contractueel vastgelegde afspraken door voormelde partner zal tot gevolg hebben dat de club nog geen groen licht zal krijgen op 1 april  van de licentiecommissie bij de KBVB en genoodzaakt zal zijn om het dossier einde april bij het BAS verder te bepleiten. De club vertrouwt er op alsnog tijdig een oplossing te vinden. Intussen werd alvast de aanleg tot schorsing definitief ongedaan gemaakt.

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje