Reactie op krantenartikel

Het bestuur neemt met verbijstering nota van een artikel in Het Laatste Nieuws en wenst zich daar nadrukkelijk van te distantiëren. Indien deze “supporters” zich binnen de verschillende organen van de club
(supportersfederaties, supporterdelegatie binnen de VZW) hadden bevraagd, dan hadden ze kunnen inzien dat heel wat van hun stellingen manifest onwaar zijn. Het is niet omdat de sportieve prestaties het laten afweten dat de club
en haar beleidsmensen in een negatief daglicht moeten geplaatst worden. Dit zeer cynisch onderuithalen van de club naar de buitenwereld is dus ontoelaatbaar en laakbaar. 

Emoties en dus ook frustraties en ongenoegen
horen bij het voetbal, maar dat wordt dan intern en correct op de daartoe voorziene maandelijkse vergaderingen (tussen directie en supporters) gecommuniceerd en niet via de pers.

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje