Reglement inwendige orde

Reglement inwendige orde Reglement inwendige orde

De tegenstander van dit weekend FCN Sint-Niklaas vestigt nog eens de aandacht op het reglement inwendige orde. Het zijn een aantal regels die moeten gevolgd worden. 

Reglement Inwendige Orde SK
Sint-Niklaas

Bijzonderde bepaling aan het stadion Sportcentrum Meesterstraat.

     1) -Het is ten strengste verboden de omheining te beklimmen en/of het speelveld te betreden.

           Het ongeoorloofd overschrijden van de scheiding naar het speelveld zal niet alleen worden gesanctioneerd via de politie

           met een stadionverbod van minimum 2 jaar en een geldboete van minimum 1000€ maar zal steeds ook aanleiding geven

           tot EEN ONMIDDELIJKE burgerlijke uitsluiting ZONDER verweer vanwege de club voor de duur van 2 jaar.

     2) -Het is verboden om drank,
voedsel, papieren snippers en papier op rol het stadion binnen te brengen

     3) -Het is verboden om drank en voedsel te gebruiken in de tribunes.

     4) -Het is verboden om
het stadioncomplex te betreden in het bezit van toeters met drukgas

     5) -Tijdens wedstrijddagen eerste ploeg is het verboden om fietsen te stallen binnen de omheining.

    
6) -Het is verboden om kinderen te laten spelen op de tribunes vóór,tijdens en na de match. 

     7) -Vlaggenstokken uit PVC ,flexibel en hol tot max.1.50 meter zijn toegelaten in het
stadion.

           Afwijkingen mogen enkel na voorafgaandelijk akkoord van de veiligheidsverantwoordelijke     binnen.

     8) -De autobestuurders in het bezit van een geldig parkeerbewijs zijn gehouden aan de richtlijnen gegeven door de stewards en parkeerwachters. De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen
en diefstallen op de parkeerterreinen.

     9) -Het is toegelaten om het stadion te betreden met trommels. Megafoons zijn toegelaten op voorwaarde dat deze niet gebruikt worden voor het verspreiden van
provocerende, opruiende, racistische en/of discriminerende taal. Vuvuzela’s zijn verboden.

   10) -Afwijkingen op deze punten kunnen enkel na voorafgaandelijk akkoord van de betrokken veiligheidsdiensten

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje