Stad Aalst kan Eendracht Aalst niet helpen met Zuid IV

De kogel is door de kerk: de stad Aalst wijst de bouwgrond in Aalst-Zuid toe aan private speler Movianto.
Daar waar niemand de voorbije weken nog dacht dat het zou kunnen mislopen, werd het vandaag voor onze club toch een negatief advies en een mokerslag voor het bestuur en haar entourage.

Een kleine 17 maanden terug werden er voor het eerst gesprekken opgestart met de nieuwe burgemeester van Aalst omtrent de grote stadionproblematiek en de bijhorende negatieve adviezen van Binnenlandse Zaken. Dit omdat de club steeds weer geconfronteerd werd met het betalen van boetes omwille van de gebreken in het stadion, maar tevens ook omdat de club onmogelijk ambities kon koesteren zonder een bijhorend renovatie- of nieuwbouwproject.  Hierbij vormden de nog komende grote ( en verplichte) renovatiewerken in de Bredestraat een bijkomende reden om niet te lang te wachten met besluittrekking.
Na een klein jaar van aftoetsen tussen beide partijen, werd er vlak voor de zomervakantie in 2013 een persconferentie belegd waarbij de Task Force van de stad een duidelijke belofte maakte dat er voor de jaarwissel een definitief besluit zou worden genomen. Dit om aansluitend het juiste dossier te kunnen opstarten.
Begripvol werd er vanuit het clubbestuur toegekeken dat er echter geen besluit werd genomen en er verdere gesprekken dienden te worden gevoerd.
Hier werd echter snel duidelijk dat de renovatieoptie niet meer aan de orde was, maar er enkel nog haalbaarheidsstudies werden besproken voor een nieuwbouwproject op een andere locatie.
Deze locatie werd ons enkele maanden later ook door de stad effectief voorgelegd : het bedrijventerrein Zuid 4 in Erembodegem.
Dit met bovenop de ontegensprekelijke voorwaarde dat de stad geen financiële inbreng zou doen, op uitzondering de opbrengst van het Pierre Cornelisstadion.
Voor het afleveren van de nodige vergunningen zou de stad zich dan wel weer ten volle engageren.
S.C. Eendracht Aalst stond dus voor een grote uitdaging : het vinden van een bouwpromotor die zou instaan voor het bekostigen van een ambitieus stadionproject in al haar facetten.
En de club slaagde hierin. De club vond een stabiele grote bouwpromotor die ervoor zou zorgen dat S.C. Eendracht Aalst haar ambities eindelijk zou kunnen bewerkstelligen en de stad kreeg binnen haar grondgebied zowaar gratis een multifunctioneel stadion dat zou inspelen op alle noden die de stad op dit ogenblik kent.
De attesten, verklaringen en reserveringsvergoeding werden voorgelegd zodat het woord van de stad eindelijk ook kon verzilverd worden in daden.
Maar vandaag, 13/6, blijkt dat S.C. Eendracht Aalst een gewone gesprekspartner is geweest waarbij zij grote investering heeft gedaan in tijd, geduld, onderhandelingen en confidentieel handelen. 
Daarbij rekening houdend dat de argumentaties voor het negatief advies als retail (hetgeen nog verder kon worden besproken), industriegrond e.a. allemaal feiten waren die anderhalf jaar terug ook reeds geweten waren en bijgevolg deze mokerslag voor de club niet nodig was geweest.

Het bestuur betreurt ten volle deze beslissing van de stad Aalst en meer in het bijzonder voor de trouwe supporters van onze club die opnieuw op hun honger blijven zitten. De club wil dan ook meedelen dat zij in alle kalmte deze beslissing binnenskamers zal bespreken en zich gaat beraden over de verdere toekomst van S.C. Eendracht Aalst.

Het clubbestuur.

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje