Stap dichter naar een CVBA

Voorzitter Patrick Le Juste en de vorige voorzitter Frank De Roose zijn tot een vergelijk gekomen om het tweede luik van hun wederzijdse intentieverklaring 3 jaar vroeger dan voorzien te concretiseren. Concreet
vertaald hebben beiden een inspanning gedaan om het passief van Eendracht Aalst in zeer belangrijke mate te verlichten. Het betekent meteen ook dat heel wat leden van de VZW hun ontslag hebben ingediend als logisch gevolg van
het afsluiten van een hoofdstuk in de geschiedenis van de club. De VZW zal voortaan bestaan uit heel wat minder leden wat haar daadkracht ten goede moet komen. Het zorgt er meteen ook voor dat de overdracht van het patrimonium
naar de CVBA weer een stap dichterbij komt en dat blijft de finale doelstelling.

De club wenst dan ook Frank en met hem heel wat leden van de VZW te bedanken voor al hun inspanningen om Eendracht Aalst financieel bij te
springen en om de mogelijke onzekerheid of impasse rond zijn bestuursstructuur weg te nemen. Het bedankt bij deze ook voorzitter Patrick Le Juste die het mede heeft mogelijk gemaakt dat er een vergelijk werd gevonden.

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje