Mededeling van het clubbestuur en hoofdsponsors

In naam van het clubbestuur en de hoofdsponsors delen wij u het volgende mee:

 • Na grondige analyse van alle elementen, waarbij niet over één nacht ijs is gegaan, zijn de voetbalcel en de politie tot de
  objectieve bevinding gekomen dat de rellen van afgelopen zondag wel degelijk geïnitieerd en uitgelokt zijn door RWDM-supporters en meer in het bijzonder de MCF. De schade werd intussen geïnventariseerd met alle betrokken
  partijen en zal verhaald worden. De schuldigen worden opgelijst en zullen gestraft worden. We doen dus niet mee aan een beschadigingsoperatie van onze supporters.
 • Het ongevraagd betreden van het restaurant en weerhouden
  van supporters om tijdens het eerste kwartier van de match in vak K te supporteren kan niet. Men mag ontevreden zijn met de (sportieve of andere) gang van zaken maar men kaart dit aan via dialoog en niet via intimidatie. Er is
  een maandelijks supportersforum en daar kunnen de verschillende elementen van ontevredenheid aan bod komen.
 • Het komt enkel de sportieve staf toe om te beslissen wie er al dan niet speelt. Het bestuur heeft zich in die
  drie jaar nog nooit ingelaten met de selectie van de wedstrijdkern en zal dat nu ook niet doen. We erkennen het historisch belang en de bijdrage van onze topschutter voor onze club maar het is aan de T1 samen met zijn
  secondanten om selectiekeuzes te maken. Deze keuzes moeten erop gericht zijn om met de grootst mogelijke kans de strijd om het behoud succesvol af te sluiten.
 • Op vandaag ligt er in de Raad van Bestuur geen enkel dossier
  voor dat Eendracht Aalst zou linken met een fusie. Deze geruchten, die er enkel op gericht zijn om de club te destabiliseren, mogen dus eindelijk stoppen.
 • Inherent aan de mooie voetbalsport verloopt het parcours van een
  club niet alleen over rozen. De kunst is dan om niet te vervallen in negativiteit en frustratie. Daar gaat immers veel energie inkruipen die beter anders kan aangewend worden.

Laat ons dan ook iendrachtig achter
onze ploeg gaan staan en onze carnaval goed inzetten.

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje