Supportersrichtlijnen Geel en Eupen

Supportersrichtlijnen Geel en Eupen Supportersrichtlijnen Geel en Eupen

Volgende week zondag 8 september maakt Eendracht de verplaatsing naar Geel. Enkele dagen later op woensdag 11 september volgt de uitwedstrijd bij KAS Eupen, één van de titelfavorieten. De veiligheidsdiensten delen alvast
het volgende mee:

Voor de uitwedstrijd op zondag 8/09/2013 om 15u00 tegen ASV Geel

Artikel 15: Bijzondere bepalingen eigen aan het voetbalstadion De Leunen van ASV GEEL

 • Het is toegelaten
  om eten en drank, in het stadion aangekocht, mee te brengen in de tribunes
 • Het is evenwel verboden om die dranken in glas, flessen of in blik mee te nemen op de tribunes of te gebruiken buiten de kantines
  of ingerichte drankgelegenheden.
 • Etensresten, drankbekers en andere verpakkingen dienen in de daarvoor voorziene vuilbakken of –containers gedeponeerd te worden.
 • Bij risicowedstrijden en in opdracht van de
  bestuurlijke overheden kan een algemeen verbod tot het schenken van dranken in glazen, flessen of blik uitgevaardigd worden voor ofwel het ganse complex ofwel voor die kantines en drankgelegenheden die nominatief in het
  besluit worden opgenomen.
 • Het is verboden om het stadion te betreden in het bezit van toeters met gasdruk, vuvuzela’s en soortgelijke toestellen, megafoons en deze in het stadion te gebruiken. 
 • Het gooien
  van confetti, papiersnippers, WC-rollen en dergelijke is verboden tenzij na voorafgaande aanvraag en goedkeuring door de veiligheidsverantwoordelijke.
 • Vlaggen en spandoeken zijn toegelaten, indien ze conform art
  7, laatste alinea, van dit reglement van inwendige orde worden opgehangen.
 • Vlaggenstokken zijn enkel toegestaan indien ze maximaal 2 meter lang zijn, maximaal 25 mm  doormeter hebben en gemaakt uit een
  buigzame, holle plastieken buis. Vlaggenstokken uit hout, composietmateriaal of metaal zijn hoe dan ook verboden
 • Het binnen brengen van dieren, andere dan die door de personen die belast zijn met het handhaven van de
  openbare orde, waaronder de politie, is verboden.
 • Het in het stadion verkopen of te koop aanbieden, verdelen, of uitdelen van handelswaren is slechts toegestaan mits schriftelijke toelating van de organisator of
  eigenaar van het stadion en met inachtname dat de van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn. De verkoop kan te allen tijde verboden of stopgezet worden door de organisator gedurende bepaalde tijdstippen en/of
  in bepaalde delen van het stadion zonder dat de organisator verplicht kan worden tot het betalen van enige schadevergoeding.
 • Elke supportersactie of individuele actie dient aangevraagd en goedgekeurd te worden door het
  clubbestuur na overleg met de veiligheidsverantwoordelijke en de hulpdiensten.

 

Voor de uitwedstrijd op woensdag 11/09/2013 om 20u30 tegen KAS Eupen

Artikel 15: Bijzondere
bepalingen eigen aan het stadion van KAS Eupen

 • Het is verboden om eten mee te brengen in de tribunes;
 • Het gooien van papiersnippers, confetti en dergelijke is niet toegelaten;
 • Het is toegelaten om het
  stadioncomplex te betreden in het bezit van toeters met drukgas en megafoons;
 • zonder elektrisch versterkings musiek instrumenten zijn toegelaten, de vuvuzelas zijn echter verboden;
 • Vlaggenstokken zijn
  toegelaten onder volgende voorwaarden:

  • flexible en lichte stok;
  • holle stok bestaande uit plastiek;
  • bestaande uit één stuk, hoogte van max. 2,00 m;
  • één stok per vlag.

De
wedstrijd Eupen-EA zal worden gespeeld onder een volledige combiregeling. Deze werd opgelegd door de bestuursdiensten van Eupen.

 

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje