Een update voor onze supporters

© Eendracht Aalst

Beste supporters, hierbij richten wij ons tot jullie met een update over diverse belangrijke onderwerpen die momenteel de aandacht vragen binnen onze club, zoals kwesties rond licenties, stadionhuur en recente politieonderzoeken. Jullie onophoudelijke steun, zowel thuis als uit, vanaf de eerste wedstrijd, is voor ons van onschatbare waarde en wij zijn ervan overtuigd dat uw steun de sleutel zal zijn tot het behalen van het kampioenschap.

Ten aanzien van de financiële verplichtingen van onze club, willen wij u informeren dat alle uitstaande schulden betreffende de huur van het stadion en de faciliteiten voor jeugdopleiding volledig zijn voldaan. In het licht van recente politieonderzoeken willen wij benadrukken dat onze organisatie volledige transparantie biedt en openstaat voor onderzoek door alle relevante autoriteiten. Er is vastgesteld dat onze handelingen volledig binnen de wettelijke kaders vallen, inclusief de volledige overhandiging van de contracten van onze medewerkers op verzoek.

Met betrekking tot de specifieke zaak van Nicolae Milinceanu, willen wij bevestigen dat er geen tekortkomingen of fouten in onze procedures zijn geïdentificeerd. Verder willen wij jullie mededelen dat alle benodigde documenten voor onze licentie zorgvuldig zijn ingediend bij de licentiecommissie en dat alle vereiste betalingen zijn uitgevoerd.

Wij willen jullie, onze gewaardeerde supporters, verzekeren dat er geen reden tot bezorgdheid is met betrekking tot deze zaken. Tenslotte willen wij onze diepste waardering uitspreken voor jullie voortdurende steun en geloof in ons team. Het is uw steun die ons de kracht en het vertrouwen geeft om te streven naar het hoogst haalbare.

Wij nodigen jullie uit om ons onvoorwaardelijk te blijven steunen in de komende 13 wedstrijden, te beginnen met de carnavalswedstrijd, en samen met ons de tribunes te vullen met passie en enthousiasme. Met oprechte waardering en respect, kijken wij uit naar de voortzetting van dit kampioenschapsseizoen.

Hoogachtend

Bestuur SC Eendracht Aalst

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje