Hoofdpunten uit de algemene vergadering

Hoofdpunten uit de algemene vergadering Hoofdpunten uit de algemene vergadering

Gisteren is de gewone algemene vergadering van SC Eendracht Aalst bijeengekomen. Naast de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 30/06/2015 werd akte genomen van de neerlegging van de bestuursmandaten van Frank De Roose als voorzitter en van Karel Bosteels als commercieel verantwoordelijke.

De AV keurde principieel ook de toetreding toe van enkele nieuwe leden waaronder Patrick Le Juste, David Hillewaere en Sven Van Den Bogaert. De toetreding van deze nieuwe leden is het gevolg van de recente veranderingen die binnen de club werden doorgevoerd.

In de marge van deze vergadering hebben de leden van de AV tevens nader kennis gemaakt met de heren Patrick Le Juste, Dirk Adriaenssens en Sven Van Den Bogaert.

Laatstgenoemden gaven toelichting over de toekomstperspectieven die zij voor ogen houden voor SC Eendracht Aalst en beantwoordden de vele vragen van de leden van de AV. Alles verliep in een gemoedelijke en open sfeer. De uiteenzettingen werden ervaren als bemoedigend en schiepen vertrouwen bij alle aanwezigen.

Patrick Le Juste benadrukte de absolute noodzaak dat alle betrokken partijen (zijn team, de leden van de AV als hoogste bestuursorgaan, de supporters en de stakeholders waaronder de stad Aalst als meest voornaamste) ééndrachtig de komende weken dienen samen te werken. Hij gaf aan dat in principe in de komende weken de financiële en operationele due diligence wordt afgerond om zodoende werk te kunnen maken van de “vernieuwde” doorstart. Het is dan ook pas op dat moment dat er nieuwe leden voor de raad van bestuur zullen worden aangeduid in de schoot van de AV.

De leden van de AV onderschrijven de uitgangspunten zoals toegelicht door Patrick Le Juste en beamen dat het in het belang is van de club om zich om te vormen tot een moderne voetbalclub, die op termijn haar stek in het Belgisch betaalde voetbal moet kunnen opeisen en haar op basis van een duurzaam bedrijfsmodel zich ook in die regionen moet kunnen handhaven.

Tenslotte dankte de AV zowel Frank De Roose voor alle inspanningen die hij als voorzitter gedurende 4 jaar heeft geleverd, als Patrick Le Juste voor het feit dat hij op een cruciaal moment de club is bijgesprongen alsook voor zijn intentie om met vereende krachten de toekomst te verzekeren van onze club.      

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje