Open brief van het clubbestuur

© Eendracht Aalst

Naar aanleiding van verscheidene foutieve berichten over onze club, wil het bestuur van SC Eendracht Aalst klare wijn schenken. Tegelijk willen we een oproep lanceren aan iedereen die het Aalsters voetbal een warm hart toedraagt om de sereniteit terug te laten keren en op die manier de sportieve en structurele heropbouw te ondersteunen.

Hoewel het onze club sportief voor de wind gaat met het mannenelftal en de damesploeg aan de kop van de rangschikking – en elk van ons duimt dat dit op het seizoenseinde ook het geval is – is onze organisatie de afgelopen tijd in een negatief daglicht gezet door bepaalde berichtgevingen, gestoeld op incorrecte, al dan niet bewust foutieve ‘informatie’. Als overnemers van de club en als nieuw bestuur betreuren we ten zeerste de reputatieschade voor Eendracht Aalst. Daarom zien we ons als club en uithangbord van de stad en voor onze trouwe fans, iedereen die betrokken is bij onze jeugdwerking en onze gerespecteerde medewerkers, dusdanig genoodzaakt om hierover klare wijn te schenken.

De afgelopen maanden hebben we als bestuur de overgenomen organisatie, zowel de sportieve werking van het eerste elftal, de damesploeg en de jeugd, als de dagelijkse interne werking geobserveerd en doorgelicht. Onze sportieve ambitie met beide eerste elftallen is dit seizoen duidelijk, een promotie afdwingen naar een hoger niveau. Om die reden werden Kevin Mirallas en Regi Van Acker aangetrokken voor het mannenelftal, dat tijdens de transferperiode afgelopen zomer prioritair versterkt werd. Daarnaast hebben we vastgesteld dat onze club in alle geledingen en op alle vlakken ‘een zware erfenis’ uit het verleden met zich meedraagt. Om Eendracht Aalst, een slapende reus, ten volle te laten schitteren, hebben we een aantal beslissingen genomen om de interne werking te moderniseren en stevige fundamenten neer te zetten met het oog op de toekomst van onze club als één geheel, één hechte familie die professionaliteit omarmt, maar tegelijk dicht bij de Aalsterse voetbalgemeenschap blijft staan.

De genomen beslissingen omtrent de interne werking van onze club en onze jeugdwerking zijn het onderwerp geweest van talloze foutieve, onvolledige berichten de afgelopen weken. We vinden het belangrijk om vandaag de reële feiten mee te geven waarop we ingegrepen hebben:

  • Een medewerker, die deel uitmaakte van de coachingstaff van het eerste elftal en in dienst was als administratief medewerker, sloot buiten zijn bevoegdheid financiële deals af met bevriende bedrijven of eigen familieleden. Concreet gaat het over sponsordeals of de aankoop van goederen die financieel nadelig zijn voor de club Eendracht Aalst. Daarnaast is gebleken dat deze medewerker spelersovereenkomsten, belangrijke documenten en facturen achterhield voor het nieuwe bestuur en zelfs vernietigd heeft. Diezelfde persoon heeft ook vertrouwelijke informatie en bankafschriften van de club gedocumenteerd en gefragmenteerd doorgespeeld aan de (regionale) media en de stad Aalst om een zeer negatief beeld te creëren over onze werking en het nieuwe bestuur. Daarom is de betrokken persoon, die jarenlang deel uitmaakte van de club, op non-actief gezet en bereiden we verdere juridische stappen voor vanwege de geleden schade.
  • De bestuurders van Eendracht Aalst, evenals sportief directeur Kevin Mirallas, beschouwen de jeugdwerking, die jarenlang een sterke reputatie genoot, als een belangrijke prioriteit en een troef in de toekomstige uitbouw van onze club, waar talent van eigen bodem moet kunnen doorgroeien naar het hoogste niveau. Met pijn in het hart hebben we dan ook vastgesteld dat via een gecoördineerde actie door de verantwoordelijke voor onze jeugdwerking, ondersteund door een aantal opleiders en een beperkt aantal leden van de ouderraad, deze reputatie van binnenuit bewust getackeld werd, ten koste van het voetbalplezier van onze jeugdspelers.De ‘informatie’ over achterstallige schulden voor huur van het jeugdcomplex en gas- en elektriciteitsrekeningen die door de verantwoordelijke voor de jeugdwerking verspreid en gebruikt werden om paniek en onrust te creëren, is volledig incorrect. Bovendien heeft hij zonder enige overleg met het bestuur de beslissing genomen om jeugdtrainingen te annuleren en voor alle jeugdwedstrijden forfait te geven via de geijkte kanalen van de KBVB, zonder hierin de gerechtelijk correspondent te betrekken. Als gevolg hiervan zal de club een boete opgelegd krijgen. Vandaag is voor ons duidelijk geworden dat deze boycot geen noodsignaal was vanuit liefde voor het jeugdvoetbal, maar vooral ingegeven was uit vrees voor geplande interne veranderingen die het persoonlijk financieel gewin van een aantal betrokken personen in het gedrang zou brengen en reeds geruime tijd voorbereid werd. Zeker nu deze groep een collectieve overeenkomst gesloten heeft met een andere club, die ook IPjeugdvoetbal speelt. Een methodiek die in het verleden door dezelfde groep al gehanteerd is. Gezien de financiële, materiële en morele schade die onze club hierdoor ondervindt, bekijken we ook hier de mogelijke juridische stappen.
  • De verschillende juridische structuren die samen de club Eendracht Aalst vormen, zorgden ervoor dat de definitieve afwikkeling van de overname trager verliep dan initieel door het nieuwe bestuur werd ingeschat. Hierdoor wordt jammer genoeg via de media de perceptie gecreëerd dat ondanks het feit dat het volledige overnameproces begin november afgerond werd, de club vandaag nog een miljoenenschuld met zich meedraagt terwijl het tegendeel waar is. We stellen jammer genoeg ook vast dat in de media onjuiste bedragen, zijnde 76.000 euro, circuleren die verschuldigd zouden zijn aan de Stad Aalst. In realiteit gaat het om 16.000 euro, zoals ons recent bevestigd werd vanuit het stadsbestuur. Op een werkingsbudget van een club als Eendracht Aalst is dit naar ons aanvoelen allerminst een onoverkomelijk bedrag, dat in de nabije toekomst vereffend zal worden net als andere kleine openstaande tegoeden aan leveranciers.

Door duidelijkheid te scheppen over een aantal kwesties die onze reputatie bij het brede publiek en onze trouwe fans geschaad hebben en dreigen een rem te zetten op de commerciële doorstart van Eendracht Aalst, hopen we de sereniteit rond onze club te laten weerkeren.

Onze organisatie is in volle transitie. Een dergelijk proces vraagt tijd en verloopt soms met horten en stoten. Al dan niet gevoed door ongefundeerde uitspraken in het publieke forum op basis van gefragmenteerde, foutieve informatie. Daarom hopen we dat de wederopstanding van Eendracht Aalst die wij ambiëren, ook politici tot meer dadendrang aanzet dan in het verleden het geval was en er in de toekomst op basis van het recente overleg een constructieve dialoog kan zijn om samen voor oplossingen te zorgen.

Als bestuur willen we korte lijnen behouden met het Stadsbestuur en de volledige Aalsterse politiek en hen allemaal betrekken bij ons toekomstproject voor Eendracht Aalst. Daarom hopen we samen met hen in 2024 zowel het stadiondossier als de broodnodige modernisering van het jeugdcomplex voor onze jeugdspelers na jaren van stilstand op het juiste spoor te kunnen zetten. Enkel door constructief samen te werken kunnen we Eendracht Aalst uit het moeras halen.

Ten slotte willen we iedereen, onze trouwe fans, medewerkers, opleiders, jeugdspelers en ouders, bedanken voor de steun de afgelopen periode en ook onze beide teams die ondanks de woelige periode mooie prestaties leveren op sportief vlak. Samen met jullie kijken we positief naar de toekomst, waarin we net zoals de afgelopen maanden alles in het werk zullen stellen om Eendracht Aalst op alle vlakken beter te maken. We hopen dat iedereen die een hart heeft voor het Aalsters voetbal hierin onze partner wil zijn.

Het bestuur van SC Eendracht Aalst

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje