Woord van de voorzitter

Woord van de voorzitter Woord van de voorzitter

Beste supporters,

Na ettelijke moeilijke maanden die enorm veel energie gevergd hebben op prive, zakelijk en emotioneel vlak, dien ik jullie de spijtige boodschap te bevestigen dat het BAS geoordeeld heeft dat wij het niet gehaald hebben om ons blijvend te manifesteren in tweede klasse, ondanks de belangrijke financiële injecties die in de afgelopen weken nog gebeurd zijn. De motivering van de beslissing van het BAS is nog niet in ons bezit, zodat we deze in eerste instantie dienen af te wachten. Het gevolg is dat Eendracht Aalst  volgend seizoen in de derde klasse zal spelen. Toch werpen we de handschoen niet en zullen we analyseren  of er mogelijkheden bestaan om deze beslissing aan te vechten.

Aan mijn voor- en tegenstanders wens ik eerst en vooral mijn verontschuldigingen aan te bieden en mede te delen dat ik (lees: wij) er alles aan gedaan hebben om te slagen. Ik zal dan ook mijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan en eerstdaags een Raad van Bestuur met nadien een Algemene Vergadering conform onze statuten bij elkaar roepen om de nodige stappen te ondernemen. Ik leg mijn functie in de handen van de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering en de supporters. Ik begrijp immers maar al te goed de ontgoocheling die momenteel bij onze ganse Eendracht familie de bovenhand heeft. 

Toch wens ik iedereen te danken die mee gewerkt heeft aan de indiening van de licentie. Naast de mensen die mee gezorgd hebben voor het financiële plaatje wil ik toch in het bijzonder onze bedrijfsrevisor dhr. Boumalek alsmede onze advocaat dhr. Vanraes bedanken voor hun enorme bijdrage aan dit zeer lijvige dossier.

Ik ben er echter van overtuigd dat we op een haar na gestrand zijn om enerzijds mee te zijn in de tweede klasse EN anderzijds aansluitend mee te zijn met de hervormingen binnen diezelfde tweede klasse. Drie jaar geleden was de club op sterven na dood. Ik heb er – samen met heel veel enthousiaste medewerkers – alles aan gedaan om de club nieuw leven in te blazen. Er werden bijzonder grote financiële inspanningen geleverd door mezelf, bestuurders, leden van de AV en sponsors om de (externe) schuldenberg die toen werd aangetroffen af te bouwen. Tegelijkertijd werd getracht om een team spelers bijeen te krijgen om via aantrekkelijk voetbal nog meer supporters naar het stadion te lokken. Ook inzake het verouderde stadion werden heel veel inspanningen geleverd om hiervoor een oplossing te vinden.

Het is de laatste jaren steeds duidelijker geworden, en dit seizoen meer dan ooit bevestigd geworden, dat de tweede klasse op financieel vlak bijzonder moeilijk leefbaar is, terwijl de licentievereisten door de KBVB steeds strenger worden gemaakt. Een eerste analyse van de licentiebeslissingen van andere clubs doet overigens vragen rijzen over de gelijke beoordeling inzake deze licentievereisten. We kunnen dan ook maar hopen dat de op til zijnde hervormingen aan dit alles beterschap zullen brengen.

Persoonlijk wens ik mij naar jullie toe nogmaals te verontschuldigen voor dit gebeuren. Jullie verdienen dit niet evenmin als onze gehele Eendracht familie.

Ik hou jullie van alle verdere gebeurtenissen zeker op de hoogte.

Dank voor jullie begrip.

Frank De Roose
Voorzitter Eendracht Aalst 

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje