Mededeling van het clubbestuur

Mededeling van het clubbestuur Mededeling van het clubbestuur

In navolging op de vele berichten die de laatste dagen via verschillende perskanalen en sociale media weerom worden verspreid, wenst S.C. Eendracht Aalst voor een (voorlopig) laatste maal enkele zaken te duiden en/of te weerleggen.
 
Het is voor onze club vandaag namelijk van primordiaal belang dat alle dossiers (licentie, verhuis, bouw) op de juiste manier behandeld worden. Dit met de nodige omzichtigheid en kalmte. Het spreekt dan ook voor zich dat hierbij een snelle communicatie niet altijd mogelijk is. Zo bleek dit ook de voorbije weken reeds door de opvallende stilte op onze officiële website. En daarbij lijkt vandaag ingaan op elke insinuatie helemaal niet opportuun, laat staan zinvol.
 
Om niettemin de trouwe en bezorgde supporters de juiste stand van zaken en visie mee te geven, geven we hierbij nogmaals alles netjes op een rij:

  • Het opduiken van de naam van de heer Guy Valckenier mag en kan vanuit Aalsterse zijde alleen maar een positieve weerklank kennen. Mede dankzij de zaakvoerder van bloeiende Renault garages kan onze club eventueel via juridische weg oplossingen zoeken voor het huurprobleem van ons stadion. Zoals eerder gemeld op de supportersvergadering wordt er hierbij van een fusie met FCV Dender niet gesproken. Het clubbestuur van S.C. Eendracht Aalst wenst zich via dit bericht dan ook éénduidig te distantiëren van acties waarbij de heer Valckenier in het verkeerde daglicht wordt gesteld.
  • Het licentiedossier van onze club is dit seizoen geen vanzelfsprekendheid geworden wegens de vele extra voorwaarden, opgelegd door de KBVB. Maar dat was het de voorbije jaren ook nooit.  Het verleden van onze club maakt dat wij in 2015 nog steeds obstakels kennen binnen dit dossier. En daar is er sinds dit seizoen nog het grote vraagteken rondom het stadion in surplus bijgekomen. Dat 95% van deze obstakels hun oorzaak vinden in het clubverleden, is daarbij een magere troost voor clubbestuur en entourage.
  • De financiële situatie van S.C. Eendracht Aalst is wat ze is. Maar de club weerlegt met grote verontwaardiging de uitlatingen vandaag op een nieuwssite dat de club weinig of geen financiële vooruitgang heeft geboekt de voorbije jaren, alsook dat de rendabiliteit tot op heden nooit werd verwezenlijkt. Het clubbestuur wenst hierbij mee te delen dat een onafhankelijke bedrijfsrevisor de balans van de club volledig heeft gereviseerd en zonder voorbehoud heeft doorgezonden naar de KBVB. Daarbij werd de balans met winst afgesloten. Het enige probleem blijft zich schuilen in de dagdagelijkse cashpositie.

Tot slot vragen wij aan onze unieke aanhang om ‘eendrachtig’ de kaart van sportiviteit en geloof te trekken.  Dit naar het beleid achter de schermen, maar zeker ook komende zondag in het Pierre Cornelisstadion. Dat onze dank hiervoor nu reeds oprecht is, hoeft niet gezegd.

Het clubbestuur

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje