Het sfeervak komt er

Het sfeervak komt er Het sfeervak komt er

Na grondig overleg met alle betrokken diensten heeft het bestuur van S.C. Eendracht Aalst besloten om de sfeertribune voor het seizoen 2014-2015 te huisvesten in tribune H.
Dit om enerzijds tegemoet te komen aan alle supporters en anderzijds om de sfeer in het Pierre Cornelisstadion opnieuw naar ongekende hoogtes te brengen. 
 
Niettemin wordt de club verplicht strikte voorwaarden op te leggen en zal het clubbestuur er streng op toezien dat deze ook zullen worden nageleefd. Indien bij de tussentijdse evaluaties (eerste gebeurt op 25 augustus 2014) zou blijken dat de ondergenoemde richtlijnen niet of onvoldoende werden gerespecteerd, behoudt de club zich het recht om vak H met onmiddellijke ingang te sluiten voor de EA-supporters en zal een abonnement voor vak H voor de rest van het seizoen enkel nog geldig zijn voor vak K. 

Richtlijnen/info: Gebruik vak H – seizoen 2014-2015

 • De toegang tot tribune H is via de 1e blauwe deur (begin Landbouwerstraat – kant hoofdtribune).
 • Het is verboden de wedstrijd te volgen op het 1e verdiep.
 • De toegang tot het 1e verdiep gebeurt via de trap aan de ingang van tribune H.
 • Alle evacuatietrappen in de tribune en naar het 1e verdiep moeten steeds vrijgehouden worden.
 • Het is verboden tribune H te verlaten tijdens de wedstrijd/rust. Indien men toch deze tribune wenst te verlaten (na akkoord van de veiligheidsverantwoordelijke in samenspraak met de politie) kan men nadien niet opnieuw toegang krijgen tot deze tribune.
 • Het vroegtijdig verlaten van deze tribune kan nooit in groep gebeuren.
 • Het abonnement of wedstrijdticket geeft recht op een éénmalige toegang tot de wedstrijd van die speeldag.
 • Supporters zullen tribune H na de wedstrijd pas kunnen verlaten nadat hiervoor toestemming wordt verleend door de veiligheidsverantwoordelijke in samenspraak met de politie.  Dit zal gebeuren zodra de bezoekende supporters zijn vertrokken.
 • Dranken kunnen aangekocht worden voor, tijdens en tot 1 uur na de wedstrijd.
 • Tijdens de wedstrijd is het 1e verdiep enkel toegankelijk voor de aankoop van dranken en het gebruik van de sanitaire voorziening. De aangekochte dranken worden genuttigd in vak H (gelijkvloers).
 • Warme snacks kunnen niet voorzien worden omwille van veiligheidsredenen.
 • De voorziene toegankelijke zone op het 1e verdiep mag niet overschreden worden.  Enkel bij evacuatie wordt dit toegestaan.
 • Het is verboden om spandoeken of aanverwante zeilen omhoog te hangen of de reclamepanelen te bedekken.  Deze mogen daarbij ook het zicht van de aanwezige supporters niet belemmeren.
 • Aanwezige supporters moeten in alle omstandigheden en uit veiligheidsoverweging steeds kunnen waargenomen worden.
 • Voor een aantal thuiswedstrijden zal tribune H beschikbaar worden gesteld voor de bezoekende supporters en dienen abonnementshouders (H) plaats te nemen in vak K.  Deze abonnementhouders zullen in de week voorafgaand aan deze wedstrijden een éénmalige gratis toegangskaart voor vak K op het secretaraat dienen af te halen.  Het abonnement is voor deze speeldag dan ook niet geldig.
 • Richtlijnen of orders van stewards/ordediensten worden altijd opgevolgd.
 • De club zal bij overtredingen van bovenvermelde afspraken niet nalaten onmiddellijk op te treden.

Noot:

 • De kortingsactie is verlengd tot zaterdag 7 juni 2014.
 • De tarieven voor vak H zijn dezelfde dan die voor vak K
 • Supporters die reeds een abonnement hebben aangekocht voor vak K en dit alsnog willen wijzigen naar vak H, dienen dit eveneens te doen voor 7 juni 2014.
   

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje